Kontakt na Ministerstvo spravodlivosti SR:

Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11
Bratislava

Ústredňa:
Tel: +421 2 59353 111

Podateľňa:
Tel:+421 2 59353 315
Fax: +421 2 59353 600

Úradné hodiny:
Pondelok – piatok: 7:30 - 15:30 hod.

Tlačové a informačné oddelenie:

Tel: +421 2 59353 274
Fax: +421 2 59353 607
e-mail: tlacove@justice.sk