Priestor hovorkyne Špecializovaného trestného súdu:
Súd informuje verejnosť o trestnom konaní poskytnutím informácií oznamovacím prostriedkom. V konaní pred súdom rozsah poskytovaných informácií vyplýva zo zásady verejnosti. Na Špecializovanom trestnom súde tieto úlohy plní hovorkyňa, ktorou je Mgr. Katarína Kudjáková.
Tel: 033/8895 165
Mobil: 0905/866 479