Zoznam hlavných pojednávaní:

Dátum, čas, miesto a forma konania
Obžalovaný
Spisová značka
IČS
Predseda senátu
Predmet konania
23.4.2018 08:45 Pezinok, miestnos č.130b obž.PaeDr.Dušan Gábor, PhD. PK-1T1/2015 JUDr.Klemanič - samosudca §225/1 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9511000005
24.4.2018 09:00 B.Bystrica, miestnos č.208 obž.Ing.Peter Kučera PK-1T3/16 JUDr.Králik - samosudca §333/1,2b TZ
hlavné pojednávanie 9516100011
24.4.2018 09:00 Pezinok, miestnos č.117b obž.Peter Bukovský PK-2T10/2017 Mgr.Matel, JUDr.Sabová, JUDr.Kozlík §225/1,4a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9517100090
25.4.2018 08:30 Pezinok, miestnos č.117b obv.źubomíra Viszlaiová PK-2T7/2018 Mgr.Matel - samosudca §422/1 a iné TZ
verejné zasadnutie 9518100049
25.4.2018 09:00 B.Bystrica, miestnos č.208 obž.Ing.Marián Orság a spol. BB-4T7/17 JUDr.Králik, JUDr.Kozlík, JUDr.Pulman §261/1,2,3,4a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9517100051
25.4.2018 09:00 Pezinok, miestnos č.117b obž.Peter Kopecký PK-2T21/17 Mgr.Matel, JUDr.Sabová, JUDr.Stieranka §144/1 §13/1 TZ
hlavné pojednávanie 9517100189
26.4.2018 09:00 B.Bystrica, miestnos č.208 obž.źubomír Kanis a spol. BB-3T26/15 JUDr.Šutka, JUDr.Hrubala, JUDr.Giertli §248/1,4b,5 §250a/2,5 TZ
hlavné pojednávanie 9515100159
27.4.2018 09:00 B.Bystrica, miestnos č.208 obž.źubomír Kanis a spol. BB-3T26/15 JUDr.Šutka, JUDr.Hrubala, JUDr.Giertli §248/1,4b,5 §250a/2,5 TZ
hlavné pojednávanie 9515100159
2.5.2018 09:00 B.Bystrica, miestnos č.208 obž.Štefan Rapant a spol. BB-3T19/10 JUDr.Giertli, JUDr.Hrubala, JUDr.Truban §296 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9510100079
3.5.2018 09:00 Pezinok, miestnos č.117b obž.Peter Kopecký PK-2T21/17 Mgr.Matel, JUDr.Sabová, JUDr.Stieranka §144/1 §13/1 TZ
hlavné pojednávanie 9517100189
4.5.2018 09:00 B.Bystrica, miestnos č.208 obž.Štefan Rapant a spol. BB-3T19/10 JUDr.Giertli, JUDr.Hrubala, JUDr.Truban §296 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9510100079
10.5.2018 09:00 Pezinok, miestnos č.130b Ondrej Ostrihoň PK-1T5/2018 JUDr.Klemanič, JUDr.Buvala, Mgr.Matel §270/1,4b a iné TZ
hlavné pojednávanie 9518100042
14.5.2018 09:00 Pezinok, miestnos č.130b obž.Štefan Kollárik PK-1T1/18 JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič, JUDr.Stieranka §419/1a,3b a iné TZ
hlavné pojednávanie 9518100011
14.5.2018 10:00 B.Bystrica, miestnos č.208 obž.Vladimír Anner a spol. BB-4T3/16 JUDr.Kozlík, JUDr.Pulman, JUDr.Púchovský §277/1,4 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9516100021
15.5.2018 09:00 Pezinok, miestnos č.130b obž.Štefan Kollárik PK-1T1/18 JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič, JUDr.Stieranka §419/1a,3b a iné TZ
hlavné pojednávanie 9518100011
15.5.2018 09:00 ÚVV B.Bystrica obž.Zsolt Nagy a spol. BB-3T2/18 JUDr.Šutka, JUDr.Hrubala, JUDr.Giertli §296 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9518100008
15.5.2018 09:30 B.Bystrica, miestnos č.208 ods.EliᚠGaži BB-4T48/2015 JUDr.Púchovský - samosudca rozhodnú o osvedčení sa v skúšobnej dobe
verejné zasadnutie 9515100244
15.5.2018 10:00 B.Bystrica, miestnos č.208 obž.Vladimír Anner a spol. BB-4T3/16 JUDr.Kozlík, JUDr.Pulman, JUDr.Púchovský §277/1,4 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9516100021
16.5.2018 09:00 B.Bystrica, miestnos č.208 obž.Ing.Marián Orság a spol. BB-4T7/17 JUDr.Králik, JUDr.Kozlík, JUDr.Pulman §261/1,2,3,4a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9517100051
16.5.2018 09:00 Pezinok, miestnos č.130b obž.Štefan Kollárik PK-1T1/18 JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič, JUDr.Stieranka §419/1a,3b a iné TZ
hlavné pojednávanie 9518100011
16.5.2018 09:00 ÚVV B.Bystrica obž.Zsolt Nagy a spol. BB-3T2/18 JUDr.Šutka, JUDr.Hrubala, JUDr.Giertli §296 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9518100008
17.5.2018 09:00 Pezinok, miestnos č.117b obž.Peter Kopecký PK-2T21/17 Mgr.Matel, JUDr.Sabová, JUDr.Stieranka §144/1 §13/1 TZ
hlavné pojednávanie 9517100189
17.5.2018 09:00 B.Bystrica, miestnos č.208 obž.Ing.Marián Orság a spol. BB-4T7/17 JUDr.Králik, JUDr.Kozlík, JUDr.Pulman §261/1,2,3,4a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9517100051
17.5.2018 09:00 ÚVV B.Bystrica obž.Zsolt Nagy a spol. BB-3T2/18 JUDr.Šutka, JUDr.Hrubala, JUDr.Giertli §296 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9518100008
18.5.2018 10:00 B.Bystrica, miestnos č.208 obv.Vladimír Kotora BB-4T13/18 JUDr.Kozlík - samosudca §422b/1,2b a iné TZ
verejné zasadnutie 9518100083
22.5.2018 09:00 Pezinok, miestnos č.130b Richard Šulka a spol. BB-4T15/2014 JUDr.Púchovský, JUDr.Pulman, JUDr.Kozlík §144/1,2e,f,3b a iné TZ
hlavné pojednávanie 9514100050
22.5.2018 09:00 ÚVV B.Bystrica obž.Zsolt Nagy a spol. BB-3T2/18 JUDr.Šutka, JUDr.Hrubala, JUDr.Giertli §296 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9518100008
22.5.2018 09:00 Pezinok, miestnos č.117b obž.Ing.Marián Matusák PK-2T27/17 JUDr.Sabová, Mgr.Matel, JUDr.Stieranka §261/1,4a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9517100248
23.5.2018 09:00 Pezinok, miestnos č.117b ods.Peter Zeleňák PK-2T11/13 JUDr.Stieranka, JUDr.Sabová, Mgr.Matel rozhodnú o osvedčení sa v skúšobnej dobe
verejné zasadnutie 9513100054
23.5.2018 09:00 ÚVV B.Bystrica obž.Zsolt Nagy a spol. BB-3T2/18 JUDr.Šutka, JUDr.Hrubala, JUDr.Giertli §296 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9518100008
23.5.2018 09:30 Pezinok, miestnos č.117b ods.MikulᚠVareha PK-2Nt1/2018 JUDr.Stieranka, JUDr.Sabová, Mgr.Matel návrh na povolenie obnovy konania
verejné zasadnutie 9518100013
24.5.2018 09:00 Pezinok, miestnos č.117b obž.Ing.Marián Matusák PK-2T27/17 JUDr.Sabová, Mgr.Matel, JUDr.Stieranka §261/1,4a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9517100248
24.5.2018 09:00 ÚVV B.Bystrica obž.Zsolt Nagy a spol. BB-3T2/18 JUDr.Šutka, JUDr.Hrubala, JUDr.Giertli §296 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9518100008
25.5.2018 09:00 B.Bystrica, miestnos č.208 JUDr.Jaroslav Škapinec a spol. BB-4T32/13 JUDr.Pulman, JUDr.Púchovský, JUDr.Kozlík §270/2,4b a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100102
28.5.2018 09:00 budova Justičnej akadémie v Pezinku obž.Ing.Marián Zorko a spol. BB-4T18/16 JUDr.Pulman, JUDr.Králik, JUDr.Kozlík §277/1,2a TZ
hlavné pojednávanie 9516100112
29.5.2018 09:00 budova Justičnej akadémie v Pezinku obž.Ing.Marián Zorko a spol. BB-4T18/16 JUDr.Pulman, JUDr.Králik, JUDr.Kozlík §277/1,2a TZ
hlavné pojednávanie 9516100112
30.5.2018 09:00 B.Bystrica, miestnos č.208 obž.Ing.źuboslav Dlugoš BB-3T12/2017 JUDr.Giertli, JUDr.Hrubala, JUDr.Šutka §266/1,2c,d,e a iné TZ
hlavné pojednávanie 9517100076
31.5.2018 09:00 Pezinok, miestnos č.117b obž.Peter Kopecký PK-2T21/17 Mgr.Matel, JUDr.Sabová, JUDr.Stieranka §144/1 §13/1 TZ
hlavné pojednávanie 9517100189
31.5.2018 09:00 B.Bystrica, miestnos č.208 obž.Ing.źuboslav Dlugoš BB-3T12/2017 JUDr.Giertli, JUDr.Hrubala, JUDr.Šutka §266/1,2c,d,e a iné TZ
hlavné pojednávanie 9517100076
4.6.2018 09:00 B.Bystrica, miestnos č.208 obž.Miroslav Kavický BB-4T6/2018 JUDr.Králik, JUDr.Kozlík, JUDr.Pulman §144/1,2f a iné TZ
hlavné pojednávanie 9518100034
4.6.2018 09:00 Pezinok, miestnos č.117b obž.Ing.Marián Matusák PK-2T27/17 JUDr.Sabová, Mgr.Matel, JUDr.Stieranka §261/1,4a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9517100248
5.6.2018 09:00 B.Bystrica, miestnos č.208 obž.Miroslav Kavický BB-4T6/2018 JUDr.Králik, JUDr.Kozlík, JUDr.Pulman §144/1,2f a iné TZ
hlavné pojednávanie 9518100034
5.6.2018 09:00 Pezinok, miestnos č.117b obž.Ing.Marián Matusák PK-2T27/17 JUDr.Sabová, Mgr.Matel, JUDr.Stieranka §261/1,4a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9517100248
6.6.2018 09:00 Pezinok, miestnos č.117b obž.Ing.Marián Matusák PK-2T27/17 JUDr.Sabová, Mgr.Matel, JUDr.Stieranka §261/1,4a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9517100248
6.6.2018 10:00 B.Bystrica, miestnos č.108 obv.MUDr.Ruth Špirková a spol. BB-3T7/2018 JUDr.Giertli - samosudca §329/1 TZ
verejné zasadnutie 9518100044
7.6.2018 09:00 B.Bystrica, miestnos č.208 obž.Daniel Maukš a spol. BB-3Tš25/2006 JUDr.Giertli - samosudca §160a/1 TZ
hlavné pojednávanie 950610087
7.6.2018 09:00 budova Justičnej akadémie v Pezinku obž.Ing.Marián Zorko a spol. BB-4T18/16 JUDr.Pulman, JUDr.Králik, JUDr.Kozlík §277/1,2a TZ
hlavné pojednávanie 9516100112
7.6.2018 09:00 Pezinok, miestnos č.130b Ondrej Ostrihoň PK-1T5/2018 JUDr.Klemanič, JUDr.Buvala, Mgr.Matel §270/1,4b a iné TZ
hlavné pojednávanie 9518100042
8.6.2018 09:00 budova Justičnej akadémie v Pezinku obž.Ing.Marián Zorko a spol. BB-4T18/16 JUDr.Pulman, JUDr.Králik, JUDr.Kozlík §277/1,2a TZ
hlavné pojednávanie 9516100112
11.6.2018 09:00 Pezinok, miestnos č.130b Ondrej Ostrihoň PK-1T5/2018 JUDr.Klemanič, JUDr.Buvala, Mgr.Matel §270/1,4b a iné TZ
hlavné pojednávanie 9518100042
11.6.2018 09:00 B.Bystrica, miestnos č.208 obž.Miroslav Kavický BB-4T6/2018 JUDr.Králik, JUDr.Kozlík, JUDr.Pulman §144/1,2f a iné TZ
hlavné pojednávanie 9518100034
12.6.2018 09:00 Pezinok, budova Justičnej akadémie obž.Dušan Antoš a spol. PK-1T9/2017 JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič, JUDr.Sabová §296 a inéTZ
hlavné pojednávanie 9517100067
13.6.2018 09:00 Pezinok, budova Justičnej akadémie obž.Dušan Antoš a spol. PK-1T9/2017 JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič, JUDr.Sabová §296 a inéTZ
hlavné pojednávanie 9517100067
13.6.2018 09:00 B.Bystrica, miestnos č.208 obž.Miroslav Kavický BB-4T6/2018 JUDr.Králik, JUDr.Kozlík, JUDr.Pulman §144/1,2f a iné TZ
hlavné pojednávanie 9518100034
2.7.2018 09:00 Pezinok, budova Justičnej akadémie obž.Dušan Antoš a spol. PK-1T9/2017 JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič, JUDr.Sabová §296 a inéTZ
hlavné pojednávanie 9517100067
3.7.2018 09:00 Pezinok, budova Justičnej akadémie obž.Dušan Antoš a spol. PK-1T9/2017 JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič, JUDr.Sabová §296 a inéTZ
hlavné pojednávanie 9517100067
16.7.2018 09:00 budova Justičnej akadémie v Pezinku obž.Ing.Marián Zorko a spol. BB-4T18/16 JUDr.Pulman, JUDr.Králik, JUDr.Kozlík §277/1,2a TZ
hlavné pojednávanie 9516100112
17.7.2018 09:00 budova Justičnej akadémie v Pezinku obž.Ing.Marián Zorko a spol. BB-4T18/16 JUDr.Pulman, JUDr.Králik, JUDr.Kozlík §277/1,2a TZ
hlavné pojednávanie 9516100112
18.7.2018 09:00 budova Justičnej akadémie v Pezinku obž.Ing.Marián Zorko a spol. BB-4T18/16 JUDr.Pulman, JUDr.Králik, JUDr.Kozlík §277/1,2a TZ
hlavné pojednávanie 9516100112
19.7.2018 09:00 budova Justičnej akadémie v Pezinku Ing.Marián Zorko a spol. BB-4T18/16 JUDr.Pulman, JUDr.Králik, JUDr.Kozlík §277/1,2a TZ
hlavné pojednávanie 9516100112
1.8.2018 09:00 Pezinok, budova Justičnej akadémie obž.Dušan Antoš a spol. PK-1T9/2017 JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič, JUDr.Sabová §296 a inéTZ
hlavné pojednávanie 9517100067
2.8.2018 09:00 Pezinok, budova Justičnej akadémie obž.Dušan Antoš a spol. PK-1T9/2017 JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič, JUDr.Sabová §296 a inéTZ
hlavné pojednávanie 9517100067
6.8.2018 09:00 budova Justičnej akadémie v Pezinku obž.Ing.Marián Zorko a spol. BB-4T18/16 JUDr.Pulman, JUDr.Králik, JUDr.Kozlík §277/1,2a TZ
hlavné pojednávanie 9516100112
7.8.2018 09:00 budova Justičnej akadémie v Pezinku obž.Ing.Marián Zorko a spol. BB-4T18/16 JUDr.Pulman, JUDr.Králik, JUDr.Kozlík §277/1,2a TZ
hlavné pojednávanie 9516100112
8.8.2018 09:00 budova Justičnej akadémie v Pezinku obž.Ing.Marián Zorko a spol. BB-4T18/16 JUDr.Pulman, JUDr.Králik, JUDr.Kozlík §277/1,2a TZ
hlavné pojednávanie 9516100112
9.8.2018 09:00 budova Justičnej akadémie v Pezinku obž.Ing.Marián Zorko a spol. BB-4T18/16 JUDr.Pulman, JUDr.Králik, JUDr.Kozlík §277/1,2a TZ
hlavné pojednávanie 9516100112
6.9.2018 09:00 Pezinok, budova Justičnej akadémie obž.Dušan Antoš a spol. PK-1T9/2017 JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič, JUDr.Sabová §296 a inéTZ
hlavné pojednávanie 9517100067
29.10.2018 09:00 Pezinok, budova Justičnej akadémie obž.Dušan Antoš a spol. PK-1T9/2017 JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič, JUDr.Sabová §296 a inéTZ
hlavné pojednávanie 9517100067
30.10.2018 09:00 Pezinok, budova Justičnej akadémie obž.Dušan Antoš a spol. PK-1T9/2017 JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič, JUDr.Sabová §296 a inéTZ
hlavné pojednávanie 9517100067
13.11.2018 09:00 Pezinok, budova Justičnej akadémie obž.Dušan Antoš a spol. PK-1T9/2017 JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič, JUDr.Sabová §296 a inéTZ
hlavné pojednávanie 9517100067
14.11.2018 09:00 Pezinok, budova Justičnej akadémie obž.Dušan Antoš a spol. PK-1T9/2017 JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič, JUDr.Sabová §296 a inéTZ
hlavné pojednávanie 9517100067
13.12.2018 09:00 Pezinok, budova Justičnej akadémie obž.Dušan Antoš a spol. PK-1T9/2017 JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič, JUDr.Sabová §296 a inéTZ
hlavné pojednávanie 9517100067

design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009