Zoznam hlavných pojednávaní:

Dátum, čas, miesto a forma konania
Obžalovaný
Spisová značka
IČS
Predseda senátu
Predmet konania
22.5.2018 08:00 Pezinok, miestnosť č.117b obv.Ing.Vladimír Jakub a spol. PK-2T16/17 JUDr.Sabová, Mgr.Matel, JUDr.Stieranka §277/1,4 a iné TZ
verejné zasadnutie 9516100111
22.5.2018 09:00 Pezinok, miestnosť č.130b Richard Šulka a spol. BB-4T15/2014 JUDr.Púchovský, JUDr.Pulman, JUDr.Kozlík §144/1,2e,f,3b a iné TZ
hlavné pojednávanie 9514100050
22.5.2018 09:00 ÚVV B.Bystrica obž.Zsolt Nagy a spol. BB-3T2/18 JUDr.Šutka, JUDr.Hrubala, JUDr.Giertli §296 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9518100008
22.5.2018 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b obž.Ing.Marián Matusák PK-2T27/17 JUDr.Sabová, Mgr.Matel, JUDr.Stieranka §261/1,4a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9517100248
22.5.2018 10:00 B.Bystrica, miestnosť č.108 obv.Ing.Gabriel Takács BB-4T15/2018 JUDr.Králik - samosudca §333/1,2b TZ
verejné zasadnutie 9518100091
23.5.2018 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b ods.Peter Zeleňák PK-2T11/13 JUDr.Stieranka, JUDr.Sabová, Mgr.Matel rozhodnúť o osvedčení sa v skúšobnej dobe
verejné zasadnutie 9513100054
23.5.2018 09:00 ÚVV B.Bystrica obž.Zsolt Nagy a spol. BB-3T2/18 JUDr.Šutka, JUDr.Hrubala, JUDr.Giertli §296 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9518100008
23.5.2018 09:30 Pezinok, miestnosť č.117b ods.Mikuláš Vareha PK-2Nt1/2018 JUDr.Stieranka, JUDr.Sabová, Mgr.Matel návrh na povolenie obnovy konania
verejné zasadnutie 9518100013
24.5.2018 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b obž.Ing.Marián Matusák PK-2T27/17 JUDr.Sabová, Mgr.Matel, JUDr.Stieranka §261/1,4a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9517100248
24.5.2018 09:00 ÚVV B.Bystrica obž.Zsolt Nagy a spol. BB-3T2/18 JUDr.Šutka, JUDr.Hrubala, JUDr.Giertli §296 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9518100008
24.5.2018 10:00 Pezinok, miestnosť č.130b obž.Mgr.Stanislav Mizík BB-4T4/18 JUDr.Kozlík - samosudca §422a/1 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9518100021
25.5.2018 09:00 B.Bystrica, miestnosť č.208 obž.Štefan Rapant a spol. BB-3T19/10 JUDr.Giertli, JUDr.Hrubala, JUDr.Truban §296 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9510100079
25.5.2018 09:00 B.Bystrica, miestnosť č.208 JUDr.Jaroslav Škapinec a spol. BB-4T32/13 JUDr.Pulman, JUDr.Púchovský, JUDr.Kozlík §270/2,4b a iné TZ
hlavné pojednávanie 9513100102
25.5.2018 09:30 Pezinok, miestnosť č.130b obv.Peter Bielik PK-1T10/2018 JUDr.Buvala - samosudca §336/1 TZ
verejné zasadnutie 9518100090
28.5.2018 09:00 budova Justičnej akadémie v Pezinku obž.Ing.Marián Zorko a spol. BB-4T18/16 JUDr.Pulman, JUDr.Králik, JUDr.Kozlík §277/1,2a TZ
hlavné pojednávanie 9516100112
29.5.2018 08:30 Pezinok, miestnosť č.117b obv.Pavol Tóth PK-2T14/2018 JUDr.Sabová - samosudca §422/1 TZ
verejné zasadnutie 9518100098
29.5.2018 09:00 budova Justičnej akadémie v Pezinku obž.Ing.Marián Zorko a spol. BB-4T18/16 JUDr.Pulman, JUDr.Králik, JUDr.Kozlík §277/1,2a TZ
hlavné pojednávanie 9516100112
30.5.2018 09:00 B.Bystrica, miestnosť č.208 obž.Ing.Ľuboslav Dlugoš BB-3T12/2017 JUDr.Giertli, JUDr.Hrubala, JUDr.Šutka §266/1,2c,d,e a iné TZ
hlavné pojednávanie 9517100076
30.5.2018 09:30 B.Bystrica, miestnosť č.108 obž.Pavol Homola BB-4T12/18 JUDr.Kozlík - samosudca §333/1,2b TZ
hlavné pojednávanie 9518122273
31.5.2018 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b obž.Peter Kopecký PK-2T21/17 Mgr.Matel, JUDr.Sabová, JUDr.Stieranka §144/1 §13/1 TZ
hlavné pojednávanie 9517100189
31.5.2018 09:00 B.Bystrica, miestnosť č.208 obž.Ing.Ľuboslav Dlugoš BB-3T12/2017 JUDr.Giertli, JUDr.Hrubala, JUDr.Šutka §266/1,2c,d,e a iné TZ
hlavné pojednávanie 9517100076
31.5.2018 09:30 B.Bystrica, miestnosť č.108 obv.Pavol Macošinec BB-4T17/18 JUDr.Pulman - samosudca §194/1,2a,d a iné TZ
verejné zasadnutie 9518100103
31.5.2018 10:00 B.Bystrica, miestnosť č.108 ods.Norbert Ištok BB-4T2/2018 JUDr.Pulman - samosudca rozhodnúť o upustení od zvyšku trestu
verejné zasadnutie 9518100007
4.6.2018 09:00 B.Bystrica, miestnosť č.208 obž.Miroslav Kavický BB-4T6/2018 JUDr.Králik, JUDr.Kozlík, JUDr.Pulman §144/1,2f a iné TZ
hlavné pojednávanie 9518100034
4.6.2018 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b obž.Ing.Marián Matusák PK-2T27/17 JUDr.Sabová, Mgr.Matel, JUDr.Stieranka §261/1,4a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9517100248
5.6.2018 09:00 B.Bystrica, miestnosť č.208 obž.Miroslav Kavický BB-4T6/2018 JUDr.Králik, JUDr.Kozlík, JUDr.Pulman §144/1,2f a iné TZ
hlavné pojednávanie 9518100034
5.6.2018 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b obž.Ing.Marián Matusák PK-2T27/17 JUDr.Sabová, Mgr.Matel, JUDr.Stieranka §261/1,4a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9517100248
5.6.2018 09:30 B.Bystrica, miestnosť č.108 obv.Nándor Kopecsni BB-3T15/18 JUDr.Hrubala, JUDr.Šutka, JUDr.Giertli §296 a iné TZ
verejné zasadnutie 9518100096
6.6.2018 09:00 Pezinok, miestnosť č.117b obž.Ing.Marián Matusák PK-2T27/17 JUDr.Sabová, Mgr.Matel, JUDr.Stieranka §261/1,4a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9517100248
6.6.2018 10:00 B.Bystrica, miestnosť č.108 obv.MUDr.Ruth Špirková a spol. BB-3T7/2018 JUDr.Giertli - samosudca §329/1 TZ
verejné zasadnutie 9518100044
6.6.2018 10:00 Pezinok, miestnosť č.130b obž.Mgr.Stanislav Mizík BB-4T4/18 JUDr.Kozlík - samosudca §422a/1 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9518100021
7.6.2018 09:00 B.Bystrica, miestnosť č.208 obž.Daniel Maukš a spol. BB-3Tš25/2006 JUDr.Giertli - samosudca §160a/1 TZ
hlavné pojednávanie 950610087
7.6.2018 09:00 budova Justičnej akadémie v Pezinku obž.Ing.Marián Zorko a spol. BB-4T18/16 JUDr.Pulman, JUDr.Králik, JUDr.Kozlík §277/1,2a TZ
hlavné pojednávanie 9516100112
7.6.2018 09:00 Pezinok, miestnosť č.130b Ondrej Ostrihoň PK-1T5/2018 JUDr.Klemanič, JUDr.Buvala, Mgr.Matel §270/1,4b a iné TZ
hlavné pojednávanie 9518100042
8.6.2018 09:00 budova Justičnej akadémie v Pezinku obž.Ing.Marián Zorko a spol. BB-4T18/16 JUDr.Pulman, JUDr.Králik, JUDr.Kozlík §277/1,2a TZ
hlavné pojednávanie 9516100112
11.6.2018 09:00 Pezinok, miestnosť č.130b Ondrej Ostrihoň PK-1T5/2018 JUDr.Klemanič, JUDr.Buvala, Mgr.Matel §270/1,4b a iné TZ
hlavné pojednávanie 9518100042
11.6.2018 09:00 B.Bystrica, miestnosť č.208 obž.Miroslav Kavický BB-4T6/2018 JUDr.Králik, JUDr.Kozlík, JUDr.Pulman §144/1,2f a iné TZ
hlavné pojednávanie 9518100034
12.6.2018 09:00 Pezinok, budova Justičnej akadémie obž.Dušan Antoš a spol. PK-1T9/2017 JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič, JUDr.Sabová §296 a inéTZ
hlavné pojednávanie 9517100067
13.6.2018 09:00 Pezinok, budova Justičnej akadémie obž.Dušan Antoš a spol. PK-1T9/2017 JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič, JUDr.Sabová §296 a inéTZ
hlavné pojednávanie 9517100067
13.6.2018 09:00 B.Bystrica, miestnosť č.208 obž.Miroslav Kavický BB-4T6/2018 JUDr.Králik, JUDr.Kozlík, JUDr.Pulman §144/1,2f a iné TZ
hlavné pojednávanie 9518100034
14.6.2018 10:00 Pezinok, miestnosť č.117b obž.Mgr.Stanislav Mizík BB-4T4/18 JUDr.Kozlík - samosudca §422a/1 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9518100021
18.6.2018 09:00 Pezinok, miestnosť č.130b obž.Ing.Ján Marcinek PK-1T38/10 JUDr.Klemanič, JUDr.Buvala, JUDr.Hrubala §329/1,2 TZ
hlavné pojednávanie 9510100155
19.6.2018 09:00 Pezinok, miestnosť č.130b Štefan Kollárik PK-1T1/18 JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič, JUDr.Stieranka §419/1a,3b a iné TZ
hlavné pojednávanie 9518100011
19.6.2018 11:00 Pezinok, miestnosť č.130b Miroslav Ženčák PK-1T23/17 JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič, JUDr.Pulman §144/1,2c,e a iné TZ
hlavné pojednávanie 9517100167
2.7.2018 09:00 Pezinok, budova Justičnej akadémie obž.Dušan Antoš a spol. PK-1T9/2017 JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič, JUDr.Sabová §296 a inéTZ
hlavné pojednávanie 9517100067
3.7.2018 09:00 Pezinok, budova Justičnej akadémie obž.Dušan Antoš a spol. PK-1T9/2017 JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič, JUDr.Sabová §296 a inéTZ
hlavné pojednávanie 9517100067
9.7.2018 09:00 Pezinok, miestnosť č.130b Štefan Kollárik PK-1T1/18 JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič, JUDr.Stieranka §419/1a,3b a iné TZ
hlavné pojednávanie 9518100011
16.7.2018 09:00 budova Justičnej akadémie v Pezinku obž.Ing.Marián Zorko a spol. BB-4T18/16 JUDr.Pulman, JUDr.Králik, JUDr.Kozlík §277/1,2a TZ
hlavné pojednávanie 9516100112
17.7.2018 09:00 budova Justičnej akadémie v Pezinku obž.Ing.Marián Zorko a spol. BB-4T18/16 JUDr.Pulman, JUDr.Králik, JUDr.Kozlík §277/1,2a TZ
hlavné pojednávanie 9516100112
18.7.2018 09:00 budova Justičnej akadémie v Pezinku obž.Ing.Marián Zorko a spol. BB-4T18/16 JUDr.Pulman, JUDr.Králik, JUDr.Kozlík §277/1,2a TZ
hlavné pojednávanie 9516100112
19.7.2018 09:00 budova Justičnej akadémie v Pezinku Ing.Marián Zorko a spol. BB-4T18/16 JUDr.Pulman, JUDr.Králik, JUDr.Kozlík §277/1,2a TZ
hlavné pojednávanie 9516100112
20.7.2018 09:00 B.Bystrica, miestnosť č.208 obž.Ing.Marián Orság a spol. BB-4T7/2017 JUDr.Králik, JUDr.Kozlík, JUDr.Pulman §261/1,2,3,4a a iné TZ
hlavné pojednávanie 9517100051
30.7.2018 09:30 Pezinok, miestnosť č.130b obž.Ing.Kamila Dolná PK-1T11/2017 JUDr.Pulman, JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič §261/1,3 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9517100087
31.7.2018 09:00 Pezinok, miestnosť č.130b obž.Ing.Kamila Dolná PK-1T11/2017 JUDr.Pulman, JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič §261/1,3 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9517100087
1.8.2018 09:00 Pezinok, budova Justičnej akadémie obž.Dušan Antoš a spol. PK-1T9/2017 JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič, JUDr.Sabová §296 a inéTZ
hlavné pojednávanie 9517100067
2.8.2018 09:00 Pezinok, budova Justičnej akadémie obž.Dušan Antoš a spol. PK-1T9/2017 JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič, JUDr.Sabová §296 a inéTZ
hlavné pojednávanie 9517100067
6.8.2018 09:00 budova Justičnej akadémie v Pezinku obž.Ing.Marián Zorko a spol. BB-4T18/16 JUDr.Pulman, JUDr.Králik, JUDr.Kozlík §277/1,2a TZ
hlavné pojednávanie 9516100112
7.8.2018 09:00 budova Justičnej akadémie v Pezinku obž.Ing.Marián Zorko a spol. BB-4T18/16 JUDr.Pulman, JUDr.Králik, JUDr.Kozlík §277/1,2a TZ
hlavné pojednávanie 9516100112
8.8.2018 09:00 budova Justičnej akadémie v Pezinku obž.Ing.Marián Zorko a spol. BB-4T18/16 JUDr.Pulman, JUDr.Králik, JUDr.Kozlík §277/1,2a TZ
hlavné pojednávanie 9516100112
9.8.2018 09:00 budova Justičnej akadémie v Pezinku obž.Ing.Marián Zorko a spol. BB-4T18/16 JUDr.Pulman, JUDr.Králik, JUDr.Kozlík §277/1,2a TZ
hlavné pojednávanie 9516100112
15.8.2018 09:00 Pezinok, miestnosť č.130b obž.Ing.Kamila Dolná PK-1T11/2017 JUDr.Pulman, JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič §261/1,3 a iné TZ
hlavné pojednávanie 9517100087
6.9.2018 09:00 Pezinok, budova Justičnej akadémie obž.Dušan Antoš a spol. PK-1T9/2017 JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič, JUDr.Sabová §296 a inéTZ
hlavné pojednávanie 9517100067
29.10.2018 09:00 Pezinok, budova Justičnej akadémie obž.Dušan Antoš a spol. PK-1T9/2017 JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič, JUDr.Sabová §296 a inéTZ
hlavné pojednávanie 9517100067
30.10.2018 09:00 Pezinok, budova Justičnej akadémie obž.Dušan Antoš a spol. PK-1T9/2017 JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič, JUDr.Sabová §296 a inéTZ
hlavné pojednávanie 9517100067
13.11.2018 09:00 Pezinok, budova Justičnej akadémie obž.Dušan Antoš a spol. PK-1T9/2017 JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič, JUDr.Sabová §296 a inéTZ
hlavné pojednávanie 9517100067
14.11.2018 09:00 Pezinok, budova Justičnej akadémie obž.Dušan Antoš a spol. PK-1T9/2017 JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič, JUDr.Sabová §296 a inéTZ
hlavné pojednávanie 9517100067
13.12.2018 09:00 Pezinok, budova Justičnej akadémie obž.Dušan Antoš a spol. PK-1T9/2017 JUDr.Buvala, JUDr.Klemanič, JUDr.Sabová §296 a inéTZ
hlavné pojednávanie 9517100067

design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009