Sudcovská rada súdu

Zasadnutie sudcovskej rady
Termín zasadnutia: 11.08.2009
Pozvánka: Rokovací poriadok 2009
stiahni
Termín zasadnutia: 11.08.2009
Pozvánka: Zloženie sudcovskej rady 2009
stiahni
Termín zasadnutia: 29.7.2009
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 9.10.2009
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 19.11.2009
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 21.01.2010
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 06.04.2010
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 11.12.2009
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 13.01.2010
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 20.04.2010
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 29.04.2010
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 03.09.2010
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 08.10.2010
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 19.10.2010
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 02.11.2010
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 25.11.2010
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 10.12.2010
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 02.02.2011
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 08.03.2011
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 13.05.2011
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 30.06.2011
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 15.07.2011
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 19.08.2011
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 12.12.2011
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 13.01.2012
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 16.04.2012
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 22.05.2012
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 06.12.2012
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 08.11.2012
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 14.05.2013
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 24.10.2013
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 22.01.2013
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 06.12.2013
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 05.02.2014
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 27.02.2014
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 10.06.2014
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 04.09.2014
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 10.10.2014
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 25.11.2014
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 01.12.2014
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 26.01.2015
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 25.03.2015
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 13.04.2015
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 21.09.2015
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 02.10.2015
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 04.11.2015
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 27.11.2015
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 09.12.2015
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 13.01.2016
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 04.04.2016
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 12.05.2015
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 04.05.2016
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 10.06.2016
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 12.09.2016
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 12.10.2016
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 18.11.2016
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 20.10.2016
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 09.11.2016
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 13.12.2016
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 24.01.2017
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 13.02.2017
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 30.03.2017
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 09.12.2015
Pozvánka: Rokovací poriadok Sudcovskej rady ŠTS
stiahni
Termín zasadnutia: 10.04.2017
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 27.04.2017
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 31.05.2017
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 05.06.2017
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 13.06.2017
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 20.07.2017
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 03.08.2017
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 24.08.2017
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 22.11.2017
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 06.12.2017
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 10.01.2018
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 23.01.2018
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 12.02.2018
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 05.03.2018
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 22.03.2018
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 28.03.2018
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 14.03.2018
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Termín zasadnutia: 18.04.2018
Pozvánka: Zápisnica zo Sudcovskej rady
stiahni
Zasadnutie sudcovskej rady v roku 2006:
Termín zasadnutia: 12.1. 2006 stiahni
Termín zasadnutia: 26.1. 2006 stiahni
Termín zasadnutia: 31.1. 2006 stiahni
Termín zasadnutia: 23.3. 2006 stiahni
Termín zasadnutia: 12.4. 2006 stiahni
Termín zasadnutia: 14.6. 2006 stiahni
Termín zasadnutia: 17.7. 2006 stiahni
Termín zasadnutia: 26.7. 2006 stiahni
Zasadnutie sudcovskej rady v roku 2005:
Termín zasadnutia: 20.9.2005 stiahni
Termín zasadnutia: 31.8.2005 stiahni
Termín zasadnutia: 17.8.2005 stiahni
Termín zasadnutia: 10.8.2005 stiahni
Termín zasadnutia: 3.8.2005 stiahni
Termín zasadnutia: 6.7.2005 stiahni
Termín zasadnutia: 28.6.2005 stiahni
Termín zasadnutia: 23.6.2005 stiahni
Termín zasadnutia: 9.3.2005 stiahni
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009