Súhrnná správa o zákazkách s NH za I.štvrťrok 2013
Pridané: 09.04.2013

 
  
Špecializovaný trestný súd                                                                                            Číslo: Spr 13/13 
Suvorovova 5/A 
902 01 Pezinok  
  
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 
s cenami vyššími ako 1 000,- eur 
 za I. štvrťrok 2013  
( zverejnená podľa § 102 ods. 4 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov )  
  
  
Por.č. 
Hodnota zákazky    
v € bez DPH  
  
Predmet zákazky 
  
Identifikácia úspešného uchádzača 
  
  
1.  
  
  
 1 247,30 
  
Oprava servera IPC UTO výmenou PC pre IBS-EZS a inštalácie program.vybavenia 
  
QUADRIQ, a.s.             
Kpt. Nálepku 16/A   
031 01 Liptovský Mikuláš   
  
  
  
  
Pezinok 09. apríla  2013 
  
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009