Konečné poradie úspešných uchádzačov výberu
Pridané: 21.03.2013

 
Špecializovaný trestný súd, Suvorovova č. 5/A,902  01 Pezinok 
  
  
  
Konečné poradie úspešných uchádzačov výberu 
  
  
Názov služobného úradu:                     Špecializovaný trestný súd 
Druh štátnej služby:                                stála štátna služba 
Odbor štátnej služby:                              2.06 – justícia 
Obsadzovaná funkcia:                            hlavný radca –  informatik 
Dátum výberu:                                          20.03.2013 
                                                                                                    
  
Výber : 1 Spr 12/2013 – OÚ 
  
Uchádzač: 
priezvisko, meno, titul 
  
Odborný test 
Počet dosiahnutých bodov 
Ústna časť 
Počet dosiahnutých bodov 
Celkom 
Počet dosiahnutých bodov 
Konečné poradie  
úspešných uchádzačov  
  
Fülöp Jozef, Ing. 
  
24 bodov 
  
14 bodov 
  
38 bodov 
  
1. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Zloženie výberovej komisie: 
  
  1. JUDr. Oldřich Kozlík, predseda komisie              
  
  1. Ing. Marián Klokner, člen komisie                       
  
  1. Ing. Marián Ozimy, člen komisie                          
  
  
  
  
  
  
  
V Pezinku, dňa 20.03.2013                      
  
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009