Vysvetlenie k predmetu zákazky - aktualizácia antivírusového softvéru
Pridané: 25.10.2012

 
  
ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD, Suvorovova č.5/A, 902 01 PEZINOK 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
V Pezinku dňa 25.10.2012
Spr 257/12
  
  
VYSVETLENIE PREDMETU ZÁKAZKY  
s nízkou hodnotou  
„ Dodávka aktualizácie antivírusového softvéru.“ 
  
  
Špecializovaný trestný súd obdržal od spoločnosti ACE SYSTEM, s.r.o. požiadavku na vysvetlenie týkajúce sa predmetu zákazky na dodávku aktualizácie antivírusového softvéru pre 60 počítačových staníc. 
  
Na základe uvedeného obstarávateľ podáva vysvetlenie  k predmetu opisu zákazky takto:   
  
§         Súd ku dňu vyhlásenia súťaže užíva zakúpený antivírusový softvér ESET Smart Security Business Edition,  s licenciou na  45 PC, s platnosťou do 17.12.2012.
  
§         Súd požaduje dodať aktualizáciu antivírusového softvéru ESET Smart Security Business Edition,  pre súčasných 45 PC na jeden rok a zároveň novú licenciu ESET Smart Security Business Edition,  pre 15 PC, s aktualizáciou na 1 rok.
  
§         Súd týmto obstarávaním zabezpečuje potrebu 60 licencií antivírusového softvéru ESET Smart Security Business Edition a jeho aktualizáciu na obdobie jedného roka, od 14.12.2012 do 13.12.2013.
  
  
  
  
Ing. Marián Klokner 
riaditeľ správy súdu  
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009