Súhrnná správa o zákazkách s NH za III.štvrťrok 2012
Pridané: 04.10.2012

 
  
Špecializovaný trestný súd  
Suvorovova 5/A 
902 01 Pezinok  
  
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 
s cenami vyššími ako 1 000,- eur 
 za III. štvrťrok 2012  
( zverejnená podľa § 102 ods. 4 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov )  
  
  
Por.č. 
Hodnota zákazky    
v € bez DPH  
  
Predmet zákazky 
  
Identifikácia úspešného uchádzača 
  
  
1.  
  
  
 3 750,00 
  
 Dodávka rámového detektora          
  
  
ELMES SK, s.r.o.     
Bauerova 20        
040 11 Košice       
  
  
2.  
  
  
 1 380,00 
nie je platca DPH 
  
Vypracovanie projektovej dokumentácie na barierové oplotenie areálu súdu 
  
  
SONVER spol. s r.o.           
Kollárova  16      
902 01 Pezinok  
  
Pezinok 04.októbra 2012 
  
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009