Výsledky voľby sudcov do Súdnej rady
Pridané: 31.05.2012

   

 
ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ súd  
JUDr. Ján Hrubala 
predseda Sudcovskej rady 
  
  
  
  
  
Predseda Sudcovskej rady pri Špecializovanom trestnom súde v zmysle § 20 ods. 3 zákona zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje výsledky hlasovania v obvode Sudcovskej rady pri Špecializovanom trestnom súde.  
  
Výsledky hlasovania sú nasledovné:  
  
Por. č. 
Priezvisko a meno 
Miesto výkonu 
Počet hlasov 
1 
Bajánková Jana 
Najvyšší súd SR 
1 
2 
Baláž Štefan 
Krajský súd Banská Bystrica 
7 
3 
Benka Fedor 
Krajský súd Trnava 
8 
4 
Burger Igor 
Najvyšší súd SR 
1 
5 
Bystrianská Dana 
Okresný súd Košice I 
0 
6 
Cvengová Eva 
Okresný súd Brezno 
2 
7 
Čirč Rudolf 
Najvyšší súd SR 
9 
8 
Dúbravková Gabriela 
Okresný súd Žilina 
9 
9 
Ďurica Milan 
Krajský súd Banská Bystrica 
10 
10 
Janík Jozef 
Krajský súd Trenčín 
1 
11 
Molnár Richard 
Krajský súd Bratislava 
1 
12 
Petríková Viera 
Najvyšší súd SR 
0 
13 
Poláčková Alena 
Najvyšší súd SR 
0 
14 
Praženková Lenka 
Krajský súd Bratislava 
1 
15 
Sojka Stanislav 
Okresný súd Michalovce 
8 
16 
Stachovič Andrej 
Okresný súd Nové Mesto n/V 
0 
17 
Straka Peter 
Krajský súd Prešov 
10 
18 
Šamko Peter 
Okresný súd Pezinok 
2 
19 
Tóth Boris 
Krajský súd Bratislava 
1 
20 
Turza Jozef 
Okresný súd Ružomberok 
1 
21 
Vanko Ján 
Krajský súd Nitra 
10 
22 
Volkai Imrich 
Krajský súd Košice 
5 
  
  
V Pezinku dňa 30. mája 2012 
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009