Oznámenie
Pridané: 08.08.2016

ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD Pracovisko Banská Bystrica, Skuteckého 10, 974 31 Banská Bystrica_ Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/tel. V Banskej Bystrici BB-4Nt/2/2016 Eva Kasárová 8. augusta2016 Vec:Oznámenie Dňa 12. augusta 2016 o 10.00 hod. sa uskutoční verejné zasadnutie na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica, ul. Skuteckého 10, pojednávacia miestnosť č. dv. 208. Predmetom verejného zasadnutia bude rozhodnúť o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, Generálnej prokuratúry sp. zn. VII/2 Gv 30/16/1000-26 zo dňa 27. júla 2016 o zhabaní veci neznámeho vlastníka, ktorému bola ustanovená uznesením Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, sp. zn. BB-4Nt/2/2016 zo dňa 5. augusta 2016 opatrovník Ľubica Kincelová. JUDr. Roman Púchovský predseda senátu
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009