Prezenčná listina z obhliadky predmetu zákazky
Pridané: 05.05.2015

ŠPECIALIZOVANÝTRESTNÝSÚD, Suvorovova c.S/A, 902 01 PEZINOK Spr 3/15-1 PREZENCNÁ LISTINA z obhliadky predmetu zákazky II Stavebné úpravysuterénu - vybudovanieeskortných miestností" konanej dna 28.04.2015 o 10 oohod v priestoroch súdu na Skuteckého ul. 10 v Banskej Bystrici Ing. Marián Klokner, riaditelsprávy súdu ždú .,~ ........ ./ /A ...! ..-/ ..... k2::~. :~.. . , . . .. , . . . . . . . . . . ll ............ :::::...::;.:~ ! ~..~.. T V !...... Za Špecializovaný trestný súd: Ing.Ján Lavrík,správca budov Sona Kubenová, správa majetku mjr. Mgr. Erik Kulfas, ÚVVa ÚVTOSB. Bystrica Za záujemcov: Por.c. Názov záujemcu (firmy) /tl/1/4 /,x/fJfJT ..l,o(..tto .J Iv.; TJ./C4 ,................................................... ff I t j2 1 CJ/vf? Zástupca záujemcu e-mail telefón rr..,. ~I ~(tI(2.:11-~ /H"~~#Iý"(l./I-. f!cJ Podpis 1. J ( e.[?!-: ~Tt:...<~...... ;; rlS fr/vl/? Nt/lI.r1/! J.v o ~t tJ/t.CIVICE ...J."........l.ä....J..O.....F...... 1..r o i /171 t/ll1-) ~jit)( / I ~~.7!~?9~~~...~!"7!~~~~/9=;f0.( ; Cfll / cYJr rY o ct : ~ I .. .. I ~~::~~;Qlct.f! ()7; .. . !..~~?Q~Ú~qV!LI~:.?qc:§ciel/h@.. í<~$it a&/ . I 0910 (/5t fJ-/ 4. .........
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009