Návrh na plnenie kritérií - tonery
Pridané: 10.07.2014

Príloha č.1 Návrh na plnenie kritéria Uchádzač: Názov: Sídlo: IČO: Bankové spojenie: Oprávnený zástupca: Telefón: E-mailová adresa: Ponúkaná cena v členení: Časť A P.č. typ toneru originál typ tlačiarne, resp. kopírovacie zariadenie, písací stroj garantovaný počet výtlačkov /kópií predpokl. množstvo odberu cena za ks cena spolu za predpoklad. množstvo vrátane DPH bez DPH DPH vrátane DPH 1 AR5516N-020T SHARP AR 5516 N 4 2 Sharp MX 235GT SHARP AR 5620 D 3 3 IBM1412 infoprint IBM 1412 5 4 Ricoh 1270D Ricoh Aficio 1515MF 3 5 OKI B730 25tis. OKI B730 A4 1 6 OKI C5850 black.. OKI C5950 dtn 1 7 OKI C5820 magenta OKI C5950 dtn 1 8 OKI C5820 yelow OKI C5950 dtn 1 9 OKI C5820 cyan OKI C5950 dtn 1 10 komp.páska EPSON FX 890/590 EPSON LQ-590 1 11 komp.páska triumpf Adler SE310 CONSULTA 180DS 4 12 Cena spolu za celé predpokladané odobraté množstvo –– –– –– –– –– Časť B P.č. typ tonerovej náplne, repasovanej typ tlačiarne, resp. multifunkčné zariadenie a fax garantovaný počet výtlačkov /kopíí predpoklad. množstvo odberu cena za ks cena spolu za predpoklad. množstvo vrátane DPH bez DPH DPH vrátane DPH 1 Q5949a HP LJ 1320 70 2 Q2613a HP LJ 1300 10 3 CE505x HP LJ 2055 4 4 Q6511A HP LJ 24xx 7 5 C4129x HP LJ 5100dtn 2 6 TK 18 Toshiba 1 7 Di152 Minolta Bizhub163 1 8 KX-FA83A Panasonic KX-FL613 5 9 Cena spolu za celé predpokladané odobraté množstvo –– –– –– –– –– P.č. cena bez DPH DPH cena vrátane DPH 10 Časť A - riadok 12 11 Časť B - riadok 9 12 SPOLU časť A+B Poznámka: 1. Cena v riadku č. 12 je spolu, t.j. za celé predpokladané odobraté množstvo za časť A a za časť B a táto cena je kritériom na hodnotenie ponúk. 2. Cenu určiť v mene euro. 3. Cena musí byť stanovená tak, aby zahŕňala všetky požiadavky a náklady uchádzača na predmet zákazky. 4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť vyznačí nulou v stĺpci DPH. Dátum:....................... ............................................................ podpis štatutárneho orgánu uchádzača
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009