Archív informácií:

Dátum
Nadpis
Prečítať
12.4.2018 Oznámenie o ohlásení výberu Prečítať
11.4.2018 Výzva na predloženie ponuky - "Náter strechy na budove súdu" Prečítať
20.2.2018 Výberové konanie na miesto sudcu na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku Prečítať
15.2.2018 Vyhlásenie výberu na obsadenie funkcie hlavný radca - vyšší súdny úradník Prečítať
31.1.2018 Vyhlásenie výberu na obsadenie funkcie hlavný referent - asistent senátu Prečítať
9.1.2018 Výberové konanie na 2 miesta hlavný referent - asistentka Prečítať
23.8.2017 Dodatok č.1 k výzve na predloženie ponuky OPaOS Prečítať
10.8.2017 Výzva na predloženie ponuky - "Vykonávanie pravidelných funkčných skúšok, odborných prehliadok, pozáručného servisu a opráv na integrovanom bezpečnostnom systéme" Prečítať
24.5.2017 Výberové konanie na miesto sudcu na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku Prečítať
9.5.2017 Vyhlásenie výberu na obsadenie funkcie hlavný referent - asistent senátu Prečítať
30.8.2016 Predvolanie odsúdeného na verejné zasadnutie Prečítať
8.8.2016 Oznámenie Prečítať
27.7.2016 Vyhlásenie výberového konania na miesto sudcu Špecializovaného trestného súdu Prečítať
16.6.2016 Predvolanie obž.R.Niguta na hlavné pojednávanie Prečítať
15.6.2016 Dodávka a montáž elektrického zabezpečovacieho systému Prečítať
15.6.2016 Víťazný uchádzač na dodávku a montáž elektrického zabezpečovacieho systému na ochranu chráneného priestoru Prečítať
31.5.2016 Víťazný uchádzač na dodávku a montáž zastrešenia nad vchodom do budovy súdu Prečítať
23.5.2016 Predvolanie obž.R.Niguta na hlavné pojednávanie Prečítať
26.4.2016 Vyhlásenie výberu na obsadenie funkcie odborný radca-rozpočtár/účtovník Prečítať
17.3.2016 Predvolanie obž.R.Niguta na hlavné pojednávanie Prečítať
14.3.2016 Výzva na predloženie ponuky-"Zastrešenie nad vchodom do budovy súdu" Prečítať
12.1.2016 Predvolanie obž.R.Niguta na HP Prečítať
11.11.2015 Predvolanie obž.R.Niguta na HP Prečítať
13.10.2015 Predvolanie obž.R.Lališa na HP Prečítať
10.8.2015 Predvolanie obž.R.Niguta na HP Prečítať
4.8.2015 Predvolanie obž.R.Lališa na HP Prečítať
8.7.2015 Predvolanie obž.R.Niguta na HP Prečítať
22.6.2015 Predvolanie obž.R.Lališa na HP Prečítať
3.6.2015 Predvolanie obž.R.Niguta na HP Prečítať
13.5.2015 Víťazný uchádzač na "Stavebné úpravy suterénu-vybudovanie eskortných miestností" Prečítať
5.5.2015 Prezenčná listina z obhliadky predmetu zákazky Prečítať
5.5.2015 Záznam z obhliadky Prečítať
15.4.2015 Výzva na predloženie ponuky - stavebné úpravy suterénu Prečítať
15.4.2015 ZoD - obchodné podmienky Prečítať
23.3.2015 Predvolanie obž.R.Lališa na HP Prečítať
3.3.2015 Predvolanie obž.R.Niguta na HP Prečítať
2.2.2015 Predvolanie obž.R.Lališa na HP Prečítať
12.1.2015 Ustanovenie opatrovníka Prečítať
18.12.2014 Víťazný uchádzač na dodávku hygienických a čistiacich potrieb Prečítať
18.12.2014 Víťazný uchádzač na dodávku kancelárskych potrieb Prečítať
5.12.2014 Príloha č.1 - špecifikácia predmetu zákazky-OPRAVA v bode 59 Prečítať
4.12.2014 Príloha č.2 - návrh na plnenie kritérií Prečítať
4.12.2014 Príloha č.1 - špecifikácia predmetu zákazky Prečítať
4.12.2014 Výzva na predloženie ponuky - hyg.a čistiace potreby Prečítať
4.12.2014 Príloha č.2 - návrh na plnenie kritérií Prečítať
4.12.2014 Príloha č.1 - špecifikácia predmetu zákazky Prečítať
4.12.2014 Výzva na predloženie ponuky - kancelárske potreby Prečítať
25.7.2014 Víťazný uchádzač na dodávku tonerov Prečítať
11.7.2014 Vysvetlenie - definícia orig.tonerov Prečítať
10.7.2014 Výzva na predloženie ponuky "Originálne a renovované tonery" Prečítať
10.7.2014 Návrh na plnenie kritérií - tonery Prečítať
28.11.2013 Predvolanie obž.Róbera Niguta na HP Prečítať
24.10.2013 Informácia - obstaranie PC s príslušenstvom pre činnosť v štátnej pokladnici Prečítať
24.7.2013 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Prečítať
22.7.2013 Víťazný uchádzač na výstavbu bariérového oplotenia Prečítať
12.7.2013 Víťazný uchádzač na dodávku hygienických a čistiacich potrieb Prečítať
26.6.2013 Výzva na predloženie cenovej ponuky - hygienické a čistiace potreby Prečítať
26.6.2013 Špecifikácia predmetu zákazky - hygienické a čistiace potreby Prečítať
20.6.2013 Špecifiká predmetu zákazky Prečítať
20.6.2013 Výzva na predloženie cenovej ponuky - kancelárske potreby Prečítať
18.6.2013 Výzva na predloženie cenovej ponuky - kancelársky papier Prečítať
23.5.2013 Konečné poradie úspešných uchádzačov výberu Prečítať
22.5.2013 Výzva na predkladanie ponúk - stavebné práce Prečítať
16.4.2013 Uznesenie o zhavaní veci - Čurko Prečítať
9.4.2013 Súhrnná správa o zákazkách s NH za I.štvrťrok 2013 Prečítať
9.4.2013 Výberové konanie na pozíciu informatik Prečítať
21.3.2013 Konečné poradie úspešných uchádzačov výberu Prečítať
21.3.2013 Víťazný uchádzač na vykonanie odbornej skúšky plynových zariadení Prečítať
21.3.2013 Víťazný uchádzač na dodávku obálok Prečítať
21.3.2013 Konečné poradie úspešných uchádzačov výberu Prečítať
21.3.2013 Konečné poradie úspešných uchádzačov výberu Prečítať
12.3.2013 Návrh na plnenie kritéria - oprava Prečítať
8.3.2013 Obálky - zákazka na dodanie tovaru Prečítať
27.2.2013 Odborná skúška plynových zariadení - výzva na cenovú ponuku Prečítať
14.2.2013 Výberové konanie na pozíciu informatik Prečítať
17.1.2013 Súhrnná správa o zákazkách s NH za IV.štvrťrok 2012 Prečítať
8.1.2013 Predvolanie obvineného Martina Biháriho na hlavné pojednávanie Prečítať
18.12.2012 Víťazný uchádzač na dodávku PC All in one Prečítať
11.12.2012 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Výpočtová technika - PC All in one Prečítať
11.12.2012 Špecifikácia predmetu zákazky Prečítať
28.11.2012 Víťazný uchádzač na dodávku hygienických a čistiacich potrieb Prečítať
27.11.2012 Víťazný uchádzač na vykonanie odbornej prehliadky plynových kotlov Prečítať
14.11.2012 Zákazka na dodanie tovaru - hygienické a čistiace potreby Prečítať
14.11.2012 Príloha č.1 k výzve č.263 Prečítať
14.11.2012 Výzva Prečítať
8.11.2012 Vykonanie odbornej prehliadky plynových kotlov Prečítať
8.11.2012 Víťazný uchádzač na aktualizáciu antivírusového softvéru Prečítať
29.10.2012 Víťazný uchádzač na montážne, údržbárske a konštrukčné výškové práce Prečítať
25.10.2012 Vysvetlenie k predmetu zákazky - aktualizácia antivírusového softvéru Prečítať
24.10.2012 Zákazka na dodanie tovaru-aktualizácia antivírusového softvéru Prečítať
18.10.2012 výzva na predloženie cenovej ponuky - montážne, údržbárske a konštrukčné práce Prečítať
15.10.2012 Víťazný uchádzač na dodávku tonerov Prečítať
4.10.2012 Súhrnná správa o zákazkách s NH za III.štvrťrok 2012 Prečítať
4.10.2012 Zákazka na dodanie tovaru - tonery do laserových tlačiarní Prečítať
27.9.2012 Zákazka na dodanie tovaru - xerografický (kancelársky) papier Prečítať
27.9.2012 Príloha č.1 k výzve číslo 228/12 Prečítať
27.9.2012 Zákazka na dodanie tovaru - kancelárske potreby Prečítať
5.9.2012 Uznesenie o nariadení HP, obv.Y Chutora Prečítať
7.6.2012 Predvolanie obžalovaného Petra Prokaja na hlavné pojednávanie Prečítať
31.5.2012 Výsledky voľby sudcov do Súdnej rady Prečítať
26.4.2012 Dodávka a montáž rámového detektora Prečítať
23.4.2012 výzva na predloženie cenovej ponuky - dodávka a montáž žalúzií Prečítať
10.2.2012 Verejné obstarávanie - Reštaurátorské maľovanie kancelárskych priestorov Prečítať
9.2.2012 Verejné obstarávanie - Maľovanie kancelárskych priestorov Prečítať
8.2.2012 Verejné obstarávanie - Dodávka a pokládka kobercov Prečítať
5.10.2011 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - Preloženie vodovodnej prípojky a rekonštrukcia jej časti Prečítať
24.8.2011 Predvolanie obvineného Martina Biháriho na hlavné pojednávanie Prečítať
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009